Ulusal Yayınlar
Ulusal Yayınlar
  1. COBAN EDA, SERINDAG HELIN CANSU, SALIHOGLU KARA EDA, SELCUK HATEM HAKAN, EREN FULYA, ALBAY VASFIYE BURCU, SOYSAL AYSUN (2021). Central Nervous System Vasculitis Due to an Endemic Zoonosis in Turkey; Tularemia. NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, 58(1), 73-76., Doi: 10.29399/npa.23491
  2. ALBAY VASFIYE BURCU, TÜTÜNCÜ MESUDE (2020). Evaluation of the Relationship Between Thyroid Dysfunction and Menstrual Migraine in Adult Females. Haseki Tıp Bülteni, 58, 110-114.,Doi: 10.4274/haseki.galenos.2019.5502
  3. ALBAY VASFIYE BURCU, TÜTÜNCÜ MESUDE (2020). Parkinson Hastalık Siddeti Takibinde Ürik Asit Seviyesi ve Ürik Asit/Kreatinin Oranı Güvenilir Biyobelirteçler midir?. Haseki Tıp Bülteni, 58(4),315-319., Doi: 10.4274/haseki.galenos.2020.5903
  4. TÜTÜNCÜ MESUDE, ACAR ZEYNEP, KÖSEOGLU MESRURE, SARIAHMETOGLU HANDE, GÖZÜBATIK ÇELIK GÖKÇEN, DOGAN VASFIYE BURCU, SOYSAL AYSUN (2020). Impulsivity in multiple sclerosis: A paired case-control study. Annals of Medical Research, 27(10), 2556-2560., Doi:10.5455/annalsmedres.2020.02.158
  5. TÜTÜNCÜ MESUDE, KARAGOZ SAKALLI NAZAN, DOGAN VASFIYE BURCU, SOYSAL AYSUN (2020). Impulsivity In Idiopathic Parkinson Disease: Paired Case Control Study. Abant Tıp Dergisi, 9(2), 9-15., Doi: 10.47493/abantmedj.2020.1
  6. DOGAN VASFIYE  BURCU, ALTUNKAYNAK  YAVUZ,  CEYHAN  DIRICAN AYTEN ( 2 0 1 6 ) . NÖROLOJİK PROBLEMİ OLAN YAŞLININ PREOPERATİF DEGERLENDIRILMESİ. TÜRKIYE KLİNİKLERİ GERİATRİ ÖZEL KONULAR, 2(3), 45-53.
  7. KILIC COBAN EDA, DOGAN VASFIYE BURCU, DIRIK ALI (2013). A cause of status epilepticus in Turkey: Isoniazide intoxication. Dusunen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 26(4), 395-397., Doi: 10.5350/DAJPN2013260411
Sosyal Medya
Whatsapp Bilgi Hattı
WhatsApp
Doç. Dr. V. Burcu ALBAY, Beyin ve Sinir Hastalıkları | Mersin