Sözel Sunumlar
Sözel Sunumlar
  1. MIGREN HASTALARINDA YASAM KALITESI VE ÖZÜRLÜLÜGÜN DEGERLENDIRILMESI, ALBAY VASFIYE BURCU (2020). 5. International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences. 344-345.
  2. MALNUTRISYON RISKININ IDIYOPATIK PARKINSON HASTALIGINDA YASAM KALITESI ÜZERINE ETKISI, ALBAY VASFIYE BURCU, TÜTÜNCÜ MESUDE (2020). 56. Ulusal Nöroloji Kongresi, 89.
  3. EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SERUM URIC ACİD LEVEL AND MIGRAINE İN ADULT FEMALES, DOGAN VASFIYE BURCU, OZERDEN TÜTÜNCÜ MESUDE (2019). 8. International Trakya Family Medicine Congress, 77-78.
  4. YENI ANTIBIYOTIK TEDAVILERIN KULLANIMINDAN SONRA OLUSAN NÖROSIFILIS TANISINDA DAHA DIKKATLI  MI OLMALIYIZ, DOGAN VASFIYE BURCU, ÖZERDEN TÜTÜNCÜ MESUDE (2019). 1. International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, 386-387.
  5. SOMATIZASYON BOZUKLUGUNA BAGLANAN BASAGRISI: OLGU SUNUMU, ÖZTÜRK MUSA, SAHIN BUKET, CEYHAN DIRICAN AYTEN, DOGAN VASFIYE BURCU, GÖZÜBATIK ÇELIK R. GÖKÇEN (2018). 14. Basagrısı Kış Okulu, (Özet bildiri)
  6. AMNEZİ İLE PREZENTE OLAN MESENSEFALOTALAMİK ENFARKT VAKASI, VASFİYE BURCU DOGAN. (2017). 3. İlaç Ve Tedavi Kongresi
  7. BİR OLGU İLE NÖROLOJİK HASTALIĞI OLANLARDA PREOPERATİF DEĞERLENDİRME VE İLAÇLARIN DÜZENLENMESİ, VASFİYE BURCU DOGAN. (2017). 3. İlaç Ve Tedavi Kongresi
  8. OTOİMMÜN SEREBELLAR SENDROM VE İMMÜNOTERAPİ, VASFİYE BURCU DOGAN. (2016) İLAÇ VE TEDAVİ KONGRESİ
  9. İDİYOPATİK PARKİNSON HASTALARINDA YORGUNLUĞUN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE İZOLE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, VASFİYE BURCU DOGAN, AYHAN KOKSAL, AYTEN CEYHAN DİRİCAN, SEVİM BAYBAS. (2014). 50. Ulusal Nöroloji Kongresi
Sosyal Medya
Whatsapp Bilgi Hattı
WhatsApp
Doç. Dr. V. Burcu ALBAY, Beyin ve Sinir Hastalıkları | Mersin